Oszczędzamy twój czas oraz pieniądze

Wybrana oferta
Crédit Agricole

Pożyczka Biznes bez zabezpieczeń rzeczowych

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
4.50 %
Prowizja
250.00 PLN
Przejdź dalej
Ocena klientów ------
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu 250 000.00 PLN 
Minimalny okres prowadzenia firmy 24 miesiące
Przeznaczenie kredytu   Kredyt może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem wolego zawodu
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać:
1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście (w tym wykonujące wolne zawody) lub w formie spółki cywilnej,
2) spółki osobowe prawa handlowego:
a) spółki jawne,
b) spółki partnerskie,
c) spółki komandytowe,
d) spółki komandytowo-akcyjne,
3) spółki kapitałowe prawa handlowego:
a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) spółki akcyjne.
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku 4.50 % Marża jest ustalana indywidualnie i może wynieść od 4,5%
Oprocentowanie nominalne 11.52 %
Oprocentowanie rzeczywiste 12.15 %
miesięczna rata 929.33 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Prowizja przygotowawcza 250.00 PLN Prowizja przygotowawcza wynosi od 2,5% min 200 PLN
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %
Wcześniejsza spłata 2.00 %
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu Tak Wymagane jest:
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Konta Biznes prowadzonego w Credit Agricole Banku;
- dla firm spełniających odpowiednie warunki również gwarancja de minimis, gwarancja BiznesMax BGK
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje wszystkie formy prowadzenia rozliczeń z US
Plusy oferty Minusy oferty
Maksymalna kwota kredytu to nawet 300 tys. PLN. Wymagane są zaświadczenia z ZUS.
Ubezpieczenie nie jest wymagane