Oszczędzamy twój czas oraz pieniądze

Wybrana oferta
Citi Handlowy

Kredyt płatniczy

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
negocjowana
Prowizja
200.00 PLN
Przejdź dalej
Ocena klientów ------
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu 3 000 000.00 PLN  Minimalna wysokość kwota kredytu wynosi 30 tys. PLN, maksymalna wynosi 3 mln PLN (limit zabezpieczony). Przy limicie niezabezpieczonym maksymalna kwota kredytu do do 300 tys PLN
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy (1 rok obrachunkowy)
Przeznaczenie kredytu   Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać:
-Indywidualne działalności gospodarcze,
-Spółki osobowe,
-Spółki kapitałowe.
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku negocjowana Cena zależy od wysokości wnioskowanego kredytu oraz oferowanego zabezpieczenia. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M + marżę Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 2 do 8%, oprocentowania oparte jest o stawkę WIBOR
Oprocentowanie nominalne
Oprocentowanie rzeczywiste
miesięczna rata
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Prowizja przygotowawcza 200.00 PLN Prowizja przygotowawcza może wynieść od 1,5 do 2% min. 500 zł
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %
Wcześniejsza spłata 2.00 % Prowizja za wcześniejszą spłatę może wynieść maksymalnie 2%
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie Zaświadczenia wymagane od nowych klientów kredytowych
Zabezpieczenie kredytu Nie Zabezpieczenie wymagane przy kredycie powyżej 300 000 PLN dopuszczalne zabezpieczenie:
gotówka,
hipoteka na nieruchomości,
zastaw lub przewłaszczenie środków trwałych (maszyn, urządzeń, pojazdów),
gwarancja de minimis BGK
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US:
- Pełna Księgowość,
- Księga Przychodów i Rozchodów,
- Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych
Plusy oferty Minusy oferty
Korzystniejsza oferta cenowa dla istniejących Klientów Banku. Możliwość udzielenia kredytu na okres 24 miesięcy.
Maksymalna kwota kredytu 3 mln PLN.
Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy