Oszczędzamy twój czas oraz pieniądze

Wybrana oferta
Nest Bank

BIZnest Limit w Koncie - Przedsiębiorca

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
2.55 %
Prowizja
300.00 PLN
Przejdź dalej
Ocena klientów ------
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu 350 000.00 PLN 
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy
Przeznaczenie kredytu   Środki można wykorzystać na dowolny cel
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Kredyt dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku 2.55 % Marża od 2,55%
Oprocentowanie nominalne 9.71 %
Oprocentowanie rzeczywiste 10.16 %
miesięczna rata 914.25 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Prowizja przygotowawcza 300.00 PLN Prowizja przygotowawcza wynosi od 3%, a jej ostateczna wysokość jest ustalana indywidualnie
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %
Wcześniejsza spłata 0.00 % Nie dotyczy
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Tak (ZUS, US). Klient ma różne alternatywy potwierdzenia niezalegania wobec ZUS i US np.potwierdzenie płatności z konta firmowego/zaświadczenie z ZUS i US/ wyciąg z konta
Zabezpieczenie kredytu Nie Nie (opcjonalnie możliwość skorzystania z oferty z zabezpieczeniem w postaci gwr PLD lub ubezpieczenia)
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie
Forma prowadzenia rozliczeń z US   KPiR, Karta podatkowa, Ryczałt Ewidencjonowany
Plusy oferty Minusy oferty
Możliwość wyboru okresu obowiązywania limitu: 24 lub 36 m-cy