Oszczędzamy twój czas oraz pieniądze

Szczegóły oferty

Bank Millennium / Pożyczka Gotówkowa

Kredyt: 10 000 PLN / 36 miesięcy
Wysokość raty: 380.47 PLN / miesiąc
Oprocentowanie: 24.02 % / w skali roku
Prowizja: 9.99 % / jednorazowa

Przejdź dalej
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 380.47  PLNWysokość oprocentowania uwzględnia obniżkę łącznie o 0,4 punktu procentowego, tj. pod warunkiem comiesięcznego wpływu na

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta w Banku Millennium środków pochodzących z jego wynagrodzenia lub dochodu

netto zgodnie z deklaracją złożoną w umowie pożyczki. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku wysokość

oprocentowania jest wyższa o 0,4 punktu procentowego

Oprocentowanie nominalne 8.35  %
Oprocentowanie rzeczywiste 24.02  %
Prowizja 9.99  %

od 9,99% do 13,99% - Wysokość prowizji zależy od ustalonego przez Bank Millennium profilu kredytowego Pożyczkobiorcy i uwzględnia obniżkę o 4 punkty procentowe w przypadku gdy Klient zawrze umowę ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony
wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka Wariant 1 oraz wskaże Bank jako uprawnionego z tej umowy. W
przeciwnym razie prowizja jest wyższa o 4 punkty procentowe w stosunku do wartości podanej w tabeli powyżej.
W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w trakcie okresu kredytowania prowizja zostanie podwyższona o
wartość obniżki na zasadach opisanych w umowie pożyczki.

Opłata administracyjna 0.00  %
Ubezpieczenie kredytu 0.300  %

Ubezpieczenie opcjonalne: 0,3%

Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00 %

W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę
(ustawa o kredycie konsumenckim)

Dodatkowe informacje
Brak dodatkowych informacji

Ocena klientów: 0/6

Przejdź dalej