Oszczędzamy twój czas oraz pieniądze

Szczegóły oferty

PLUS BANK / Lokata Nowa Standard w PLN

Odsetki po podatku: 0.20 PLN / w skali roku
Odsetki przed opodatkowaniem: 0.25 PLN / w skali roku
Oprocentowanie: 0.01 % / w skali roku

Przejdź dalej
Szczegóły produktu
Oprocentowanie: 0.01  %

Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Odsetki przed podatkiem: 0.25  PLN
Podatek od odsetek: 0.05  PLN
Odsetki po podatku: 0.20  PLN
Dodatkowe informacje
Minimalna kwota dla lokat w dniach wynosi 5 000 zł, zaś dla lokat od 1 miesiąca do 36 miesięcy wynosi 1 000 zł
Oprocentowanie stałe
Zerwanie lokaty przed upływem 3 miesięcy od dnia założenia (odnowienia) lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek
Zerwanie lokaty po upływie 3 miesięcy od dnia założenia (odnowienia) lokaty powoduje wypłatę odsetek w wysokości obliczonej wg najniższej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku a'vista (0,1%)

Ocena klientów: 0/6

Przejdź dalej